Tradiční hodnoty jsou ze své podstaty subjektivní a specifické pro určitý čas a místo. Lidská práva jsou univerzální a nezcizitelné.

Zatímco tradice jsou někdy v souladu s lidskými právy a potenciálně mohou sloužit i k jejich pozitivnímu zesílení, nejsou v žádném případě s tradicí/emi analogické, a to proto, že tradiční hodnoty někdy vedou k jejich podkopávání nebo dokonce k jejich porušování.

Kulturní rozmanitosti se daří jen v takovém prostředí, které chrání základní lidská práva a svobody. Nikdo se nesmí odvolávat na kulturní rozmanitost jako na záminku vedoucí k porušování nebo omezování lidských práv a svobod, která jsou zaručena mezinárodním právem.

A proto kulturní rozmanitost, a tedy i tradice, nemůže být záminkou pro podporu segregace a škodlivých (tradičních) praktik, které se ve jménu kultury snaží posvětit rozdíly odporující fundamentálním zásadám lidských práv a svobod, tj. univerzálnost, nezcizitelnost, nedělitelnost, nepromlčitelnost, nezrušitelnost a vzájemná provázanost.


Zrdoj:

Contribution of the European Union: Traditional Values (2013)

Study of the Human Rights Council Advisory Committee on promoting human rights and fundamental freedoms through a better understanding of traditional values of humankind (2012)

Reklamy