Amazonie na rozcestí

V Brazílii se koncem srpna rozpoutal boj o jedno z nejbohatších území Amazonie. Přírodní rezervace známá pod zkratkou RENCA (Reserva Nacional de Cobre y Asociados) se v tichosti a bez veřejné konzultace stala součástí nové vládní rozvojové koncepce, která počítá s rozsáhlými investicemi do těžby přírodního bohatství a energetiky.

Narušení integrity RENCA by prezidentovi Temerovi a jeho vládě otevřelo cestu ke zcela jedinečnému ložisku zlata, mědi, diamantů, manganu, chromu, tantalu, cínu, kobaltu, niobu, žuly, fosfátu, titanu, ale samozřejmě i dřeva a fosilních zdrojů energie.

A tak se nakonec i stalo. 22. srpna 2017  prezident Michel Temer dekretem č. 9142 zrušil RENCA, která byla založena v únoru 1984 dekretem č. 89404. Území odpovídající rozloze Dánska a nacházející se ve státech Pará a Amapá, začalo být brazilskou vládou vnímáno jako klíčové v otázkách dalšího hospodářského rozvoje země. A zřejmě není jediné.

RENCA

Nejde o zcela klasickou přírodní rezervaci, avšak rezervaci minerálů, důlní rezervaci. Ze své podstaty a zcela běžného vnímání člověka je tak předurčena k vytěžení. Existence rezervace však vytváří pro území zcela podstatné regulační mechanismy a možnost udržitelné existence v rámci brazilského právního pořádku. I proto, že zahrnuje chráněné přírodní oblasti s různou mírou zákonné ochrany (Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Florestas Estaduais do Paru e do Amapá, Reserva Biológica de Maicuru, Estação Ecológica do Jari, Reserva Extrativista Rio Cajari, Reserva Extrativista Rio Cajari, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru a územní teritoria národa Waiãpi a Rio Paru d`Este).

RENCA byla založena v roce 1984 ještě za diktatury. Na základě dekretu, který pověřil v rezervaci realizátorem veškerých budoucích geologických průzkumů Brazilský geologický ústav (Serviço Geológico do Brasil). Dekret ho rovněž postavil do pozice hlavního vyjednavače s těžebními společnostmi.

 

brazil086
Tuhle fotku jsem v roce 2008 pořídil na jednom ostrově kousek od pobřeží v úrovni Sao Paula. Vedla tam taková úzká stezka zelenou džunglí. Byl jsem tehdy v džungli poprvé, byť oproti Amazonii šlo pouze o les. Ten moment si pamatuju dodnes.

 

Brazilský geologický ústav byl původně Výzkumným ústavem minerálních zdrojů (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais). Ústav je podřízený Ministerstvu těžby a energetiky a sám se definuje jako “veřejná instituce, jejímž posláním je generovat a šířit základní geologické a hydrologické poznání potřebné k udržitelnému rozvoji Brazílie”. Jenže to se Temerovi a jeho vládě očividně jeví jako překážka plánovaného extraktivismu.

Tichá dohoda

Amazonská rezervace má být pomocí nového dekretu zrušena a geologický průzkum zprivatizován a soutěžen mezi soukromé těžební společnosti.

Konec RENCA byl bez pozornosti veřejnosti Temerovou vládou představen už v březnu v Torontu při zasedání kanadské Asociace prospektorů a developerů (PDAC 2017), a to jako součást balíčku opatření, která mají za cíl reformovat brazilský sektor těžby minerálů. Reforma zahrnuje vytvoření Národní agentury pro minerály (Agência Nacional de Mineração) a další opatření, která mají stimulovat těžební sektor.

Zánik rezervace, který navrhlo Ministerstvo těžby a energie, umožňuje koncesi na průzkum nerostů. Argument portfolia spočíval v tom, že toto opatření bude nezbytné k tomu, aby bylo umožněno využití potenciálu nerostných surovin regionu, a aby se podpořil hospodářský rozvoj obou států.

V dubnu vláda započala proces zrušení RENCA, když schválením dekretu č. 128/2017 ministr těžby a energetiky, Fernando Coelho Filho, nařídil odmítnutí žádostí geologického průzkumu regionu stále vyplývajících z platného dekretu 89404/1984. Cílem odmítnutí žádostí o průzkum a započetí procesu likvidace rezervace má být optimalizace dostupnosti těžby. 

 

brazil_GG069
Brazilská megalopolis, v tomto případě Sao Paulo, už před 10 lety měla přes 20 mil. obyvatel. Za posledních 20 let se životní úroveň desítek miliónů obyvatel Brazílie výrazně zlepšila. To má ale za násladek čím dál větší potřebu prostoru a celkové spotřeby.

 

Jinými slovy, brazilské Ministerstvo těžby a energetiky usiluje o standardizaci oblastí, které jsou a/nebo mohou být předmětem těžebního práva, a to do jednotného postupu v souladu s článkem 26 těžebního zákona (vyhláška č. 227 z roku 1967, rovněž podléhající novelizaci č. 790 z července 2017).

Vláda, která se dlouhodobě ocitá v krizi, si za to slibuje vysoké finanční příjmy do federálního rozpočtu. Vše se ale děje bez ryzí konzultace s klíčovými aktéry. Tedy až na prospektory a developery.

Probuzení veřejnosti

Po schválení dekretu, který rušil RENCA, se obratem zvedla ohromná vlna společenského odporu. Navržená opatření kritizují media, osobnosti společenského života, brazilské celebrity, opoziční politická reprezentace a další zúčastněné strany včetně ochránců přírody a práv domorodých obyvatel a mezinárodní komunity (viz #TudoPelaAmazonia nebo #sosAmazonia).

Zrušení RENCA se v Brazílii rychle transformovalo v boj o to, zda oblast ztratí stávající environmentální ochranu, nerostné bohatství bude předáno do rukou soukromého sektoru a nakonec tím vším vznikne nebezpečný precedent.

Neuběhl ale ani týden a 28. srpna Nejvyšší soud Temerův dekret, nutno říct právě po masivní vlně veřejného odporu, shodil s tím, že Temer daleko přesáhl své pravomoci. Ministr životního prostředí Sarhey Filho v reakci uvedl, že důvodem stažení je nejasnost v interpretaci opatření, která schválený dekret stanovil. “Bylo to pochopeno jako odstranění pravidel zabraňující odlesňování Amazonie, že bychom snad opouštěli Amazonii. To vůbec nekoresponduje s naším skutečným záměrem. Naopak,” řekl Filho.

Navzdory silné, a v kontextu i pochopitelné hospodářské přitažlivosti, může mít rozvoj těžební činnosti devastující dopady na chráněné oblasti. Hrozbou pro nedotčená území je demografická exploze, odlesňování, ztráta vodních zdrojů, ztráta biologické rozmanitosti, zhoršování pozemkových konfliktů a ohrožení domorodého a tradičního obyvatelstva, bijí na poplach ochránci lidských práv a životního prostředí.

 

000041
Brazílie musí najít cestu, jak zabránit destrukci ekosystému a zároveň se hospodářsky rozvíjet (foto od někde na pomezí Argentiny a Brazílie 2013).

 

Boj pokračuje

Vláda se plánuje odvolat. Slíbila připravit nové znění, které dle ní bude přesně specifikovat, co bude a nebude možné na území RENCA dělat. Dekret by měl obsahovat přesná ustanovení, která se týkají přístupu k chráněným územím v oblasti. Tedy zřetelný rámec ochrany životního prostředí, ať už jde o státní nebo federální rezervace, a současně otázky týkající se domorodého obyvatelstva. Těžba by dle slov Fernanda Coelha Filha měla probíhat pouze v rámci současné legislativy ochrany životního prostředí.

Odpor veřejnosti lze ale očekávat i s představením nové verze. I nová verze má totiž za cíl RENCA zrušit a Michel Temer a jeho vláda rozhodně nestojí na pevných základech. Míra důvěry je kriticky nízká a on ani jeho vláda si nemůže dovolit další téma, které by u veřejnosti prohrál. Amazonie je navíc dlouhodobě a z logiky věci citlivé téma podléhající silné mezinárodní kontrole.

Jisté ale je, že se v pozadí tvoří obsáhlá těžební a energetická strategie, která s oblastmi typu RENCA počítá. Bezpochyby RENCA nebude v dohledné době jedinou rezervací, která bude čelit takovému ohrožení. Nadto Brazílie již v tuto chvíli dováží velké množství surovin, které by bývaly mohly být k dispozici, pokud by nebyly chráněny ekologickou a lidskoprávní agendou.

Brazílie tak stojí na rozcestí, zda v zájmu krátkozrakého hospodářského rozvoje opravdu prolomí dlouho a složitě budovaný rámec ochrany domorodých obyvatel a životního prostředí již tak dramaticky důležitého ekosystému pro život na planetě Zemi anebo bude rozvíjet mechanismy jeho globální udržitelnosti a schopnosti i nadále odolávat lidské nenasytnosti.

 

Text vyšel v redigované podobě 7. září 2017 v Deníku Referendum.

Reklamy

2 Replies to “Amazonie na rozcestí”

 1. Marina Silva

  Josef mikovec
  Yes, we can overcome the fragmentation of the world in crisis composing new syntheses based on new harmonies. If you no longer trust those who promised everything, here is the sign that our new promise is an agreement, simply and clearly, what is essential. The confidence comes from what is sustainable. ”
  Marina Silva in the article ” Nascer sempre “, published in the Folha de S. P
  Ordem e Progresso ( e Amor ).
  “Keď bojujeme za spravodlivosť a slobodu, musíme tieto ciele rozšíriť na všetko živé”–..„Ak by sme všetky živé bytosti – vrátane nás samotných – vnímali ako súčasť jednej kolektívnej duše, nebránili by sme ju všetkými nutnými prostriedkami?“
  Mickey Z, Radikálny ako realita, Utopia.sk

  Who am I? Who are you?: Marina Silva – Rede Sustentabilidade.
  “I see myself as the first social environmentalist president. … What that means is someone who integrates economics and ecology, conservation and social justice,” she said. “I’m smiling as I say it. … I am imagining if Chico Mendes were still alive [to see it].”
  Could Brazil Have The First ‘Green’ President Of A Major Economy? : Parallels : NPR
  http://www.npr.org/blogs/parallels/2014/09/18/349603321/from-a-village-in-the-amazon-to-the-cusp-of-brazils-presidency

  V ekologické politice záchrany je snad jistou nadějí, jinak ne zcela přijatelná Marina Silva, Celým jménem Maria 0Oscmarina Marina Silva Vaz de Lima
  která se snažila stavbě Belo Monte a ekologickým katastrofám zabránit /a byla proto “dělnickým prezidentem” Lulou, řečeným “Syn Brazílie” z vlády vyhoštěna/ v minulých volbách kandidovala za Partido Verde, PV, tedy Zelené a získala dosti hlasů ve Federálním distriktu.
  Marina Silva Wants to Be Brazil’s Greenest President :
  Nikdo není doma prorokem a tak je oceňována více v cizině, než v Brazílii. Marina Silva | International Green Awards. Magazín Foreign Policy ji označil za jednu z “top global thinkers”. Její životopis je mimořádný. Překážkou jejího zvolení může být její příslušnost k nevábné církvi Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília , přestože představitel teto církve, velmi bohatý pastor Silas Malafia ji ostře kritizoval pro její návrh na povolení marijuany a referendum o potratech, které osobně, v rámci své víry ( v tomto bodě totožně s katolictvím), ale i postojem mnoha členů Komunistické strany Brazílie – PCB – Partido Comunista Basileiro) i z hlediska principů úcty k životu, Marina odsuzuje.
  “Ethics is nothing other than Reverence for Life. Reverence for Life affords me my fundamental principle of morality, namely, that good consists in maintaining, assisting and enhancing life, and to destroy, to harm or to hinder life is evil.”
  “Reverence for Life says that the only thing we are really sure of is that we live and want to go on living. This is something that we share with everything else that lives, from elephants to blades of grass—and, of course, every human being. So we are brothers and sisters to all living things, and owe to all of them t same care and respect, that we wish for rselves.”
  James Brabazon (Leslie James Seth-Smith

  Akce části komunistů asi v ČR překvapí

  Photo Bruno Resende
  V návrhu nového, zatím neschváleného programu však PCB patrně z taktických důvodů, oportunismu, nebo kvůli vnitřní opozici, možná většiny, uvádí opak. V „Pré- Tése para XV congresso do PCB“ schází stále mnoho pro Brazílii podstatného. Indiáni kupř. nejsou uvědomělí proletáři a nechtějí jimi být, není tedy nutné se jimy zabývat, všimneme si jich až budou ve fabrikách a slumech. Pokud jde o přírodu a ekologické problémy všeobecně, pohled partaje se neliší od pohledu kapitalistů a jejich lidem na patřičných místech. Také se zcela nevymanila z rozšířenéhé antikvárního až záhrobního marxismu a nebere v úvahu stupeň, formu a směr jeho vývoje. Což se týká většiny levicových stran. Kritika vlády a strany PT je téměř dostačující, kritika kapitalismu a imperialismu nedostatečná, nedůsledná a povrchní. Pokud jde o kulturu je její postoj nejspíš Rudý hollywoodismus, mírně přizpůsobené socialistické telenovelas. a upravená melodramata pro třídu pracujících. Viz “Working Class Melodrama: the Fulfilling of a Wish Fulfilled?” v lepším případě melodramata Levicové melancholie ,avšak se zákazem vybavování a převzetí minulosti do vize budoucnosti, jak Marx a Engels varují nepatřičně v duchu buržoasního optimismu, arogance 19. století a monokauzálního myšlení coby nezbytnostech pro radikální transformaci a ulehčení cesty v budoucnost. Vykostěný a vypreparovaný marxismus je chráněn a bráněn před možností otevřenosti vůči minulostii, budoucnosti a vytvoření kulturní základny pro ekonomickou nadstavbu.

  http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com.br/2014/10/ale-jak-tedy-dal-brazilie_8.html

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.